Read more about the article Keep
Keep

Keep

คนเราต่างมีด้านมืดที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของจิตใจของเรา แต่คนที่ยังมีความเป็นมนุษย์ จะยังรู้จักเก็บด้านนั้นเอาไว้ ไม่ปล่อยมันออกมาทำร้ายคนอื่น.. #quote #port #love #เติมเงินขั้นต่ำ200บาท

0 Comments