Read more about the article language
language

language

มิตรมั่นคงอยู่ได้ในทุกๆเหตุ นอกเสียจากความรักฉะนั้นดวงใจ ทุกๆ ดวงต่างก็ใช้ภาษาของมันไปตามเรื่อง #quote #port #love #ฝากเงินขั้นต่ำ50บาท

0 Comments
Read more about the article Mind
Mind

Mind

ทำไมจะหาผัวที่ถูกใจได้สักคนหนึ่ง นี่เป็นสิ่งที่ผู้หญิงทุกคนคิด แต่ไม่กล้าพูด #quote #port #love #ฝากเงินขั้นต่ำ50บาท

0 Comments