Keep

Keep

คนเราต่างมีด้านมืดที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของจิตใจของเรา แต่คนที่ยังมีความเป็นมนุษย์ จะยังรู้จักเก็บด้านนั้นเอาไว้ ไม่ปล่อยมันออกมาทำร้ายคนอื่น..

#quote #port #love #เติมเงินขั้นต่ำ200บาท

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter