Female

Female

ในเรื่องของความรักผู้หญิงโกหกและแก้ตัวเก่งและก็ในความรักอีกเหมือนกันผู้หญิงเป็นเสมือนวิญญาณแห่ง
ความฝัน ถ้าท่านตื่นย่อมไม่สำแดงอะไร แต่ถ้าหลับเมื่อไหร่ จะทำให้ท่านกระเจิดกระเจิงไปได้ทั้งทางดีและทางร้าย

#quote #port #love #ฝากเงินขั้นต่ำ200บาท

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter