language
language

language

มิตรมั่นคงอยู่ได้ในทุกๆเหตุ นอกเสียจากความรักฉะนั้นดวงใจ ทุกๆ ดวงต่างก็ใช้ภาษาของมันไปตามเรื่อง

#quote #port #love #ฝากเงินขั้นต่ำ50บาท

Leave a Reply