อยู่ ดี บ้า ทน

อยู่ ดี บ้า ทน

อยู่ให้มีศักดิ์ศรี
ดี ให้มีคุณค่า
บ้า ให้มีเหตุผล
ทน ให้มีเป้าหมาย
และตาย ให้มีคนจำ
ขงเบ้ง

#

Leave a Reply